TC LOKOMOTIV

BG | EN | office@tclokomotiv.com

Турнир за деца на зелен корт.
От 31.05 и 01.06 на кортовете на ТК Локомотив ще се проведе турнир за деца на зелен корт.

Т Е Н И С К Л У Б „ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ“

Н А Р Е Д Б А

з а провеждане на Регионален турнир по тенис „ЗЕЛЕН“ корт

по програмата „Тенис 10“ на БФТ - 31.05 - 01 .0 6 .2014  г.


1.Организатор: ТК „ Локомотив –Пловдив”

2.Дати на провеждане: 31.05 01 .0 6 .201 4 г.

3.Място на провеждане : ТК Локомотив – Плов див” , гр. Пловдив, Гребна база, ул.“Ясна Поляна“4

4.Право на участие: Родените през 2004г.и 2005г.

5.Записване: На 31.05.2014г. - от 8, 30ч. до 9, 00ч.

6.Формат на срещите: ТВА

7.Главен съдя: Снежана Плачкова - 0898677023

8.Такса за участие: 10 лв.

9.Топки: HEAD TIP 3

10. Награди: Грамоти

11. Медицинско обслужване: Ще бъде осигурено

Времето