TC LOKOMOTIV

BG | EN | office@tclokomotiv.com

На 12.10.2019г. проведохме третото издание на „FRIENDS OPEN “.
На 12.10.2019г. проведохме третото издание на „FRIENDS OPEN “.
Участваха 12двойки мъже и 6 смесени двойки.
Победители:
I място - Иван Бабачев и Мирослав Христов
II място - Стоян Димитров и Вълчо Вълев
Смесени двойки:
I място - Стефани Андреева и Радослав Тасев
II място - Мая Плачкова и Вълчо Вълев

Времето