TC LOKOMOTIV

BG | EN | office@tclokomotiv.com

LEADER OPEN 22.09 - 24.09 - 2017.
 

LEADER OPEN 22.09 - 24.09 - 2017

 
 
Видове игри и такси: 
 
мъже сингъл —35 лв. 
мъже двойки - 50 лв. на двойка 
жени сингъл - 25 лв. 
 
крайна дата на записване: 18.09.2017 г. 
 
за повече информация: 
 
website: www.tennis.leader96.com 
 
e-mail: office@leader96.com  
 
тел. : 032 511 570 / 0885 789 696 

Времето